Kepada semua pelajar SPM, sebarang KELAS TAMBAHAN bagi Subjek Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik Tambahan akan dimaklumkan melalui telefon. Kelas Tambahan TIDAK dikenakan sebarang bayaran. Harap pelajar ambil kesempatan ini untuk persiapan terakhir menjelang SPM. Semoga Berjaya.

Harap Maklum.

Leave a Reply