TERIMA KASIH DIUCAPKAN KEPADA PARA IBU BAPA/PENJAGA YANG TELAH MENGAMBIL SLIP LAPORAN PRESTASI PELAJAR PMR YANG LALU. LAPORAN INI DIJADIKAN KAYU PENGUKUR UNTUK MENGETAHUI KELEMAHAN PELAJAR DAN SETERUSNYA MEMPERBAIKI KELEMAHAN TERSEBUT SUPAYA MEREKA BERJAYA DALAM PEPERIKSAAN NANTI. 
DIHARAPKAN PADA MASA AKAN DATANG KERJASAMA PADU ANTARA IBU BAPA/PENJAGA, GURU DAN PELAJAR DAPAT DIPERTINGKATKAN AGAR KECEMERLANGAN DAPAT DICAPAI. DIHARAP JUGA, IBU BAPA/PENJAGA LEBIH PRIHATIN DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM MENENTU MASA DEPAN PELAJARAN ANAK-ANAK KITA.

TERIMA KASIH.

Leave a Reply