PERHATIAN

Bagi pelajar yang mengulang SPM, ambilan Jun dan Disember 2012 diberi peluang untuk berdaftar kelas secara personal. Sila kemukakan borang pendaftaran segera. Program akan bermula 14 April 2012

Terima kasih.

Leave a Reply